top of page

物資捐贈到教學機構

到訪一所位於沙田的特殊學校, 雖然學生還未復課, 而因學校服務性質, 教職員必須嚴陣以待, 但佢地所需之口罩及消毒用品嚴重缺乏, 我地特地到送出一些物資俾佢地解決燃眉之急。38 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Commentaires


ppls-01_550px.png
ppls-02_550px.png
bottom of page